Obama to address nation on SyriaPresident Obama to address nation on issue of Syria at 6 p.m. PDT